Intervisie

Vaak is er in een organisatie veel expertise aanwezig. Het is mooi als daar gestructureerd gebruik van wordt gemaakt in een sociaal veilige setting. Intervisie is daarvoor een geschikte methodiek. A-VOIR is ervaren in het begeleiden van intervisie.

Bij intervisie adviseren de leden van de groep elkaar. Dat gebeurt in een kleine groep van gelijkgestemden die zich bezighouden met eenzelfde thematiek. De groep werkt volgens een vooraf afgesproken structuur onder leiding van een intervisiebegeleider. Deze bewaakt de werkwijze, aard van de inbreng, tijdsduur en het voorzitterschap en begeleidt de groep op weg naar zelfstandigheid.

Om te voorkomen dat mensen in de groep gaan oordelen, discussiëren en interpreteren is het goed gebruik de maken van vaste modellen. A-VOIR start meestal met het basismodel van Peta Twijnstra. Daarnaast is het van belang met de groep te oefenen in het stellen van verschillende soorten vragen.

Een belangrijke taak van de intervisiebegeleider is het waarborgen van de sociale veiligheid. Dat kan door de wijze waarop de bijeenkomst wordt gestart met verbindende activiteiten en gedragsregels, positief bijsturen van verbale en non-verbale communicatie in de groep en het handhaven van het gekozen model.

Een intervisiebijeenkomst kan tussen de 1,5 en 3 uur duren. Om de groep naar zelfstandigheid te begeleiden zijn er drie tot vier bijeenkomsten nodig. Er kunnen ook losse sessies worden afgesproken.

Voor meer informatie: bel of mail naar a-voir.