Training

Training of intervisie

Vaak is de aandacht in het onderwijs gericht op praktisch handelen zoals organiseren of effectieve didactiek inzetten. Deze praktische zaken hebben pas effect op de ontwikkeling van kinderen of een team wanneer de communicatie tussen mensen goed verloopt en mensen zich veilig en gezien voelen. Door middel van training of intervisie kan ik helpen de professionele communicatie in een organisatie te verbeteren. Trainingen bevatten altijd onderdelen van reflectie, praktische technieken of theorie en oefenmomenten.

Op dit moment is het trainingsaanbod in ontwikkeling.

a-voir is geregistreerd bij het CRKBO