Beeldbegeleiding

Beeldbegeleiding

Wanneer een volwassene even vastzit bij de omgang met een kind of een groep kinderen of gewoon de interactie wil versterken, kan beeldbegeleiding uitkomst bieden.

Beeldbegeleiding is een manier om volwassenen en kinderen te helpen hun interactie te versterken met behulp van video-opnamen. De methode helpt helder te maken wat er goed gaat en waar en hoe de communicatie, organisatie of didactiek verbeterd kan worden.

De begeleiding kan thuis, op school of op de kinderopvang ingezet worden. Het vertrekpunt is om goed af te stemmen op de behoeftes en de ontwikkeling van kinderen en passend leiding te geven.

Na een startgesprek maak ik korte video-opnamen van alledaagse situaties tussen de volwassenen en kind(eren). Deze beelden analyseer ik. Daarna bekijk ik samen met de volwassenen en soms ook met de kinderen de videofragmenten en wordt de analyse besproken. Vaak zien mensen best snel waar de communicatie goed verloopt en waar de communicatie verbeterd kan worden. Ik help om het gedrag dat daarvoor nodig is, zo concreet mogelijk te maken. In enkele vervolgopnames kan de volwassene zijn eigen ontwikkeling en die van de kinderen volgen. Steeds bekijken we of communicatie past bij de behoeften van de kinderen.

 Synchroon coachen

Wanneer het voor iemand prettig is direct te ervaren wat het effect is van zijn of haar handelen, is synchroon coachen een mogelijkheid. De leerkracht of ouder krijgt een oortje in en de coach heeft een microfoon waardoor fluisterend korte instructies kunnen worden gegeven. Van tevoren spreken we af op welke gebieden de instructies worden gegeven. De coach is gewoon in de ruimte waar de leerkracht of ouder ook is en filmt tegelijkertijd. Bij de nabespreking worden de beelden bekeken en het effect van de handelingen op de situatie geanalyseerd. De kracht van deze methodiek is dat de gecoachte een heel positieve ervaring heeft met nieuw gedrag waarmee hij of zij direct aan de slag kan.

Martine van Es is als beeldcoach opgenomen in de landelijke certificeringsbank van de AIT