Idealen

Kijken Zien Leren

a-voir staat voor zicht, zien, gezien worden, het hebben.

Om anderen te kunnen ondersteunen, begeleiden of leiden is het nodig in contact te staan met de ander, maar ook met jezelf.

  • Kijken            Alle contact begint bij kijken naar jezelf, de ander en de omgeving.
  • Zien               Zien waar de kracht zit van jezelf of de ander is de basis voor ontwikkeling en vorming.
  • Leren            Jezelf vormen en ontwikkelen is leren.

En dan kun je iets betekenen voor de ander.

a-voir heeft als doel  een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren door mensen te ondersteunen bij het kijken naar zichzelf, ze laten te zien wat er aan hun gedrag ten grondslag ligt en wat hun kracht is in hun rol als docent, manager, ouder of leerling. Dat inzicht kunnen zij gebruiken om hun handelen waar nodig aan te kunnen passen. Zo kunnen mensen groeien in hun rol en weer anderen ondersteunen.